Dom je siguran samo onda kada je sve u njemu pokriveno osiguranjem – od ukućana do krova. Sa polisom Siguran kvadrat, osiguravamo vaš dom, stvari u njemu i članove domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja.

Osigurani rizici:

  • požar
  • udar groma
  • eksplozija
  • oluja
  • grad
  • izlivanje vode
  • provalna krađa
  • razbojnička krađa
  • lom stakla
  • odgovornost prema trećim licima

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita kuća, stanova, pomoćnih prostorija, stvari za domaćinstvo, predmeta koji služe za opremu i uređenje stana.
Na vrh