Milenijum Osiguranje a.d.o. Beograd osnovano je 1992. godine – u političkim i ekonomskim uslovima posebno izazovnim za poslovanje – kao „DDOR Stankom Osiguranje“ čiji je tim upornih stručnjaka postavio stabilne temelje za buduće poslovanje.

Kompanija je 2003. godine promenila ime u Milenijum Osiguranje a.d.o. Zahvaljujući preciznoj razvojnoj strategiji i permanentnom usponu, prepoznato je i izvan Srbije kao sigurna i poželjna investicija.

Tako je Milenijum Osiguranje a.d.o. postalo prvo domaće osiguravajuće društvo u koje je sa većinskim udelom ušao strani kapital: hrvatska osiguravajuća kompanija Croatia Osiguranje d.d. 2003. godine je postala vlasnik 99,78 odsto osnovnog kapitala, da bi 16.1.2017. godine postala vlasnik i svih 100 odsto osnovnog kapitala Milenijum Osiguranja a.d.o

Kompanija Croatia Osiguranje d.d., koja je osnovana još davne 1884. godine, posle burne istorije duže od jednog veka, 2014. godine je prešla u ruke rovinjske Adris Grupe, u čijem sastavu od tada posluje i Milenijum Osiguranje a.d.o.

Milenijum Osiguranje a.d.o. Beograd u Srbiji danas zapošljava više od 420 visokokvalitenih i posvećenih građana Srbije, a preko regionalnih centara Beograd, Centralna Srbija, Južna Srbija, Vojvodina – Sever i Vojvodina - Jug, u okviru kojih posluje organizovana i razuđena mreža ekspozitura i prodajnih kancelarija, pokriva potrebe za osiguranjem građana širom Srbije.

Na vrh