Milenijum Osiguranje a.d.o. Beograd uvek je spremno da odgovori Vašim specifičnim potrebama, i da Vam – uz prihvatljivu premiju osiguranja, pogodnosti u načinu plaćanja i brzu isplatu štete – obezbedi najpotpunije osiguravajuće pokriće.

Milenijum osiguranje je osiguravajuće društvo, koje je 2022. godine napunilo 30 godina, i koje je za to vreme izraslo u ozbiljnu i visoko profesionalnu kompaniju. Posle decenije poslovanja, postalo je prvo osiguravajuće društvo u koje je većinski ušao strani kapital. U toku 2003. godine, naime, Croatia osiguranje je postalo većinski akcionar Milenijum osiguranja. Ova činjenica je na ponos Milenijum osiguranja, pošto se od tog trenutka u ovom osiguravajućem društvu situacija promenila na bolje. Akcionari su sa sobom doneli ogromno iskustvo i tradiciju dužu od 130 godina. Milenijum osiguranje danas posluje u okviru Adris Grupe, jedne od vodećih u regionu po profitabilnosti i inovativnosti.

Rast i razvoj Milenijum osiguranja, uz striktno pridržavanje zakona važećih u Republici Srbiji, doveo je do toga da se sedište ovog društva u novembru 2018. godine preseli u nov i adekvatan  poslovni prostor na Novom Beogradu. U poslovnoj zgradi na adresi Milutina Milankovića 3b, u kojoj prostor deli sa više desetina drugih kompanija iz celog sveta, Milenijum osiguranje nastavilo je da vredno radi na unapređenju svog poslovanja, kreiranju novih proizvoda i da efikasno rešava sve odštetne zahteve svojih osiguranika. Milenijum osiguranje danas zapošljava više od 500 građana Republike Srbije, koji rade, kako u sedištu u Beogradu, tako i u širokoj mreži ekspozitura i prodajnih mesta u Srbiji.

Brojni su izazovi sa kojima se Milenijum osiguranje suočilo tokom prethodnih godina, od kojih su neki izazvani i krizom zbog pandemije Covida-19, ali je do sada sve njih Milenijum osiguranje uspešno savladalo. Narodna banka Srbije je u redovnoj kontroli poslovanja Milenijum osiguranja, kao nadležni regulator tržišta osiguranja u Srbiji. Sva društva za osiguranje su periodično kontrolisana od strane regulatora, što je svakako i jedna od osnovnih aktivnosti regulatora ove oblasti, a sve u cilju zaštite korisnika ove vrste finansijske usluge.
Na vrh