Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora 
Dario Sertić, član Izvršnog odbora 
Darko Lazarević, direktor Sektora za razvoj, tehniku i obradu 
Jelena Tukić, direktor Sektora za obradu šteta 
Dr Jelena Doganjić, rukovodilac službe za aktuarske poslove i poslove upravljanja rizicima
Danica Gavranović, rukovodilac službe za IT podršku
Darko Pravik, direktor Sektora za prodaju osiguranja
Na vrh