Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora 
Mirjana Garapić Zakanyi, član Izvršnog odbora
Snežana Minić, direktor Sektora za pravne, opšte poslove i ljudske resurse
Dr Jelena Doganjić, direktor Sektora za aktuarstvo i upravljanje rizicima
Jelena Tukić, direktor Sektora za obradu šteta
Darko Pravik, direktor Sektora za prodaju osiguranja
Aleksandar Radetić, direktor Sektora za IT

Na vrh