Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita kuća, stanova, pomoćnih prostorija, stvari za domaćinstvo, predmeta koji služe za opremu i uređenje stana.
Na vrh