MISIJA DRUŠTVA

Misija Društva je da udružimo najbolju praksu matice Croatia osiguranja i našu posvećenost da tržištu osiguranja odnosno našim korisnicima donosimo najbolje proizvode uz prepoznatljivo kvalitetnu uslugu. Zadovoljstvo naših korisnika nam je najvažniji cilj i svaki član našeg tima je posvećen njegovom postizanju. Cenimo profesionalnost i razvijamo kompetentnost naših zaposlenih. Na taj način gradimo kompaniju koja garantuje visoke standarde u pružanju usluga, podstičemo njen rast i razvoj.

 

VIZIJA DRUŠTVA

Vizija Društva je da bude lider u kvalitetnom sprovođjenju usluga na području Republike Srbije, i da uz pomoć inovativnih i pažljivo skrojenih proizvoda pruža svoje usluge na superioran način.

Na vrh