Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja obuhvata dobrovoljna osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja nastalih po pravilu pri obavljanju njihovog redovnog posla i van njega.


Na vrh