Mnogi nepredviđeni, a neželjeni uzroci mogu ugroziti ili uništiti Vašu dugo sticanu imovinu. Paket osiguranja domaćinstva pruža sigurnost i zaštitu za Vaš dom, kuću ili stan, i stvari u njemu.

Ovim osiguranjem osiguravaju se:

 • kuće, stanovi, pomoćne prostorije, stvari domaćinstva, predmeti koji služe za opremu i uređenje stana;
 • stvari za ličnu upotrebu i potrošnju;

Osiguranik može biti samo lice koje je vlasnik stana ili kuće u kojima živi.

Predmetom osiguranja, bez posebnog ugovaranja, smatra se i odgovornost u svojstvu privatnog lica, za štete pričinjene trećim licima na teritoriji Srbije.

Osiguranjem od odgovornosti pokrivene su štete koje osiguranik, njegov bračni drug, deca, lica zaposlena u domaćinstvu i ostala lica koja sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu prouzrokuju trećim licima.

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od sledećih opasnosti:

 • požar,
 • udar groma,
 • oluja,
 • grad,
 • eksplozija,
 • poplava, bujica, visoka voda,
 • izliv vode iz instalacija,
 • pritisak snega,
 • lom stakla,
 • lom instalacija,
 • odgovornost,
 • provalna krađa i razbojništvo.

Podeljen je u tri paketa sa različitim nivoom pokrića:

 • Basic
 • Standard
 • Ultra
Na vrh