POLAZNE INFORMACIJE

Bilo da je reč o pucanju cevi, saobraćajnoj nesreći ili nekom drugom osiguranom slučaju, želimo da Vam maksimalno olakšamo proces prijave osiguranog slučaja. Na ovoj stranici naći ćete sve što vam je potrebno.

Na raspolaganju su Vam sledeći načini prijave štete:

- online prijava štete:

 

- putem mejla na:

  prijava@milenijum-osiguranje.rs

 

- telefonskim putem na:

  +381 11 715 2300

- poštom na adresu:

  Milenijum osiguranje a.d.o.

  Bulevar Milutina Milankovića 3B

  11070 Beograd

 
Postupak

Kako biste ostvarili naknadu predviđenu Ugovorom o osiguranju koji ste zaključili sa osiguravačem, neophodno je da:

  • preuzmete obrazac Zahteva za konkretnu vrstu osiguranja,
  • prikupite navedenu dokumentaciju za konkretnu vrstu osiguranja.
  • popunjen obrazac Zahteva za naknadu štete i neophodnu dokumentaciju pošaljete putem imejla: prijava@milenijum-osiguranje.rs ili redovnom poštom na adresu:
     Milenijum osiguranje a.d.o.
     Bulevar Milutina Milankovića 3B

     11070 Beograd     

Za sve dodatne informacije ili pomoć pri popunjavanju obrasca, možete nas kontaktirati putem telefona:
+381 11 715 2300

 

Neophodna dokumentacija

Obrazac Zahteva za prijavu štete, koji treba čitko da popunite i da potpišete, kao i spisak neophodne dokumentacije, koju treba da priložite uz Zahtev, možete preuzeti ovde:

Na vrh