Prijava
štete

Brza i efikasna prijava štete

Nepredviđene okolnosti često poremete naše planove i dnevnu rutinu, a šteta po osiguranom slučaju može nastati bilo gde i bilo kada - na putovanju, dok vozite, u Vašem domu ili na radnom mestu. Upravo zbog toga želimo da Vam omogućimo brzo i jednostavno podnošenje odštetnog zahteva.

Vodeći se principom nepokolebljive brige o korisniku i trudom da u svakoj situaciji obezbedi vrhunski kvalitet usluge, Milenijum osiguranje je svojim korisnicima obezbedilo brze i efikasne načine prijave štete.


Na raspolaganju su Vam sledeći načini prijave štete:

Prijava štete lično na adresi
Bulevar Milutina Milankovića 34
11070 Novi Beograd
ili u našim ekspoziturama:

Prijava štete putem online servisa za Kasko osiguranje i Auto osiguranje
Prijava štete putem mejla
Prijavite štetu slanjem mejla na adresu:
prijava@milenijum-osiguranje.rs
Prijava štete putem putem pošte
Pošaljite odštetni zahtev i dokumentaciju na: Milenijum osiguranje a.d.o. Bulevar Milutina Milankovića 3B 11070 Beograd

Za sve dodatne informacije i podršku prilikom prijave štete možete pozvati naš Call centar na broj 011 715 2300

Kako biste ostvarili naknadu predviđenu Ugovorom o osiguranju, podsećamo Vas da je neophodno detaljno ispratiti postupak prijave štete. Savetujemo da štetu prijavite u najkraćem roku i tako skratite vreme potrebno za prikupljanje dokumentacije i ubrzate postupak isplate.

Postupak prijave štete

Kako biste ostvarili naknadu predviđenu Ugovorom o osiguranju koji ste zaključili sa Osiguravačem, neophodno je da ispratite sledeće korake u okviru postupka prijave štete:

1

Preuzmite obrazac Zahteva za konkretnu vrstu osiguranja u okviru koje imate zaključenu polisu, tj. u okviru koje je nastao osigurani slučaj..

2

Prikupite dokumentaciju koja je navedena za konkretnu vrstu osiguranja, tj. zaključenu polisu.

3

Popunjen obrazac Zahteva za naknadu štete i neophodnu dokumentaciju pošaljite mejlom na adresu: prijava@milenijum-osiguranje.rs
ili redovnom poštom na adresu:
Milenijum osiguranje a.d.o.
Bulevar Milutina Milankovića 3B,
11070 Beograd

Pomoć u vezi sa prijavom štete

Za sve dodatne informacije ili pomoć prilikom prijave štete i pri popunjavanju obrazaca, možete nas kontaktirati putem telefona 011 715 2300.

Neophodna dokumentacija za prijavu štete

Obrazac Zahteva za prijavu štete, koji treba čitko popuniti i potpisati, kao i spisak neophodne dokumentacije, koju treba priložiti uz Zahtev, razlikuju se za svaku vrstu osiguranja, tj. zaključenu polisu.

Molimo Vas da prilikom prijave štete preuzmete obrasce zahteva i dokumentaciju koji se odnose na konkretnu polisu, po kojoj je nastala šteta. Za svaku vrstu osiguranja, tj. konkretnu polisu obrasce zahteva i dokumentaciju možete preuzeti u nastavku

Na vrh