Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisan događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Polisom osiguranja od posledica nesrećnog slučaja osiguravate se za slučaj:

  • smrti koja nastupi kao posledica nesrećnog slučaja
  • trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta)
  • prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada)
  • narušavanja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (troškovi lečenja)

 

OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREČNOG SLUČAJA UČENIKA I STUDENATA – UČENIČKA NEZGODA

Briga o deci i mladima nije dovoljna samo u roditeljskom domu. Nesmotrenost i zaigranost čest je uzrok nezgoda u učionici, na igralištu ili u sportskoj dvorani. Naš paket osiguranja pruža optimalnu kombinaciju osiguranih iznosa uz premiju prilagođenu ekonomskim mogućnostima roditelja.                

Osiguranje ugovaraju vaspitne i obrazovne ustanove kao grupnu polisu, ali svaki roditelj može ugovoriti individualnu polisu za svoje dete po uslovima jednakim grupnom osiguranju.

Zaštita je potpuna, bez obzira kada i gde se nezgoda dogodila. Deca, učenici i studenti su osigurani 24 časa, čak i kada nisu u obrazovnim ustanovama.

Pokriveni su svi standardni rizici:

  • trajni invaliditet;
  • smrt usled nezgode;
  • troškovi lečenja (u svim zdravstvenim ustanovama; odnosi se na troškove nastale najduže u periodu do tri godine od dana dešavanja nesrećnog slučaja);
  • dnevna naknada (naknada za svaki dan, koliko učenik nije pohadjao školu, usled posledica nesrećnog slučaja, a najviše do 30 dana nesposobnosti  učenika/osiguranika za školski rad)
  • prelom kosti
Na vrh