Maksimalni oprez u vožnji i briga o automobilu i ljudima u njemu nekada nisu dovoljni da nas zaštite od nepredviđenih okolnosti poput kvara vozila, loma stakala i prirodnih rizika.

Zato Milenijum osiguranje u svojoj ponudi ima polisu koja pokriva najčešće rizike po automobil i lica u njemu, a omogućava Vam da jednom polisom obezbedite sebe, svoje vozilo i druge putnike.

Bilo da ste na odmoru ili službenom putovanju, ne morate brinuti zbog okolnosti koje nisu pod Vašom kontrolom. Polisa Paket 5+ pokriva pet najčešćih rizika, a njom je obuhvaćeno ne samo osiguranje vozila, već i putnika.

Osiguranje vozila drugačije od svih

Osiguranje Paket 5+ donosi sigurnost Vama, Vašem vozilu i putnicima u njemu tokom putovanja, što ovu polisu čini jedinstvenom kombinacijom pokrivenih rizika. Polisa Paket 5+ pokriva sledeće rizike:

Osiguranje lica u putničkim vozilima od posledica nesrećnog slučaja – nezgode

Prvo i najvažnije što želimo zaštititi od opasnosti tokom vožnje su – ljudi, naši članovi porodice ili drugi saputnici, a polisa Paket 5+ pokriva rizik od posledica nesrećnog slučaja, kako biste se Vi i svi putnici u vozilu osećali bezbedno tokom celog puta.

  • Osigurana suma za rizik smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode): 100.000 RSD
  • Osigurana suma za rizik 100% trajnog invaliditeta: 200.000 RSD
Osiguranje vozila od loma stakala 

Jedno od najskupljih, ali i najčešćih oštećenja na putničkim vozilima je lom stakala, zbog čega se ovaj rizik često pokriva posebnom polisom. Milenijum osiguranje u okviru polise Paket 5+ podrazumeva pokriće troškova u slučaju loma stakala na vozilu.

  • Do 30.000 RSD uz obavezno učešće u šteti od 20%
Pokriće troškova pomoći na putu vlasnicima vozila

Za fizička i za pravna lica polisa Paket 5+ obezbeđuje pokriće za troškove nastale kvarom vozila na putu. Milenijum osiguranje to omogućava pomoću zaključenog ugovora o poslovnoj saradnji sa kompanijom za pružanje asistentskih usluga.

  USLUGA U ZEMLJI U INOSTRANSTVU*
1
Info linija +381 11 69 62 403 DA DA
2
Popravka na licu mesta 50€ 100€
3
Usluga vuče 80€ 150€
4
Smeštaj u Srbiji ili inostranstvu dok traje popravka automobila 30€ po osobi/maksimalno 24h 70€ do maksimalno 24h
5
Nastavak putovanja 10€ po osobi 30€ po osobi
6
Zamensko vozilo 50€ 50€
7
Povratak vozila NE Autobuska ili vozna karta
* Teritorija Evrope i evropski deo evroazijskih zemalja
Osiguranje putničkih vozila usled prirodnih rizika

Šteta koju oluja, grom, grad ili poplava mogu naneti Vašem automobilu predstavlja rizik sa kojim se nose svi vlasnici automobila. Uz polisu Paket 5+ možete biti sigurni da će osiguranje pokriti troškove sanacije oštećenja nastalih dejstvom prirodnih rizika.

  • Maksimalna obaveza Osiguravača za rizik prirodnih nepogoda: 80.000 RSD uz obavezno apsolutno učešće u šteti u iznosu od 10.000 RSD
Zamensko vozilo

Ako usled kvara ili nezgode na putu Vaše vozilo nije u voznom stanju, polisa Paket 5+ će pokriti organizaciju i troškove zamenskog vozila kojim možete nastaviti put.

Za više informacija, dodatna pitanja i zaključivanje polise Paket 5+ na raspolaganju Vam je naš Call centar putem broja telefona 011 715 23 00.


Imate pitanje o našim proizvodima?
Ispunite obrazac ili nazovite: 011 715 23 00
Na vrh