Vanbolničko i bolničko lečenje

Paket vanbolničko lečenje se može ugovoriti sa sledećim osiguranim sumama: 500 EUR, 1.000 EUR, 2.000 EUR i 3.000 EUR.

On podrazumeva sledeća pokrića:

 • Pregled lekara;
 • Dijagnostiku;
 • Troškove kućnog lečenja/dijagnostike;
 • Usluge u vezi sa mentalnim zdravljem;
 • Hitne stomatološke intervencije;
 • Sanitetski prevoz;
 • Medicinsko - tehnička pomagala;
 • Naknadu za davanje terapije;
 • Logopedsku terapiju;
 • Primarne ambulantne intevencije;
 • Zdravstvenu zaštitu trudnica u vabolničkom lečenju.

Pored vanbolničkog lečenja, paket zdravstvenog osiguranja može se dopuniti i bolničkim lečenjem. Osigurane sume za pakete koji podrazumevaju i vanbolničko i bolničko lečenje mogu biti 5.000 EUR, 10.000 EUR, 20.000 EUR ili 50.000 EUR.

Paket bolničko lečenje podrazumeva sve rizike navedene gore u vanbolničkom paketu, kao i rizike koji podrazumevaju i bolničko lečenje i to:

 • Smeštaj u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama;
 • Lekarske preglede;
 • Dijagnostiku, ispitivanja i analize indikovane od strane lekara odgovarajuće specijalnosti u toku bolničkog lečenja;
 • Hirurške intervencije;
 • Terapiju u toku bolničkog lečenja (medikamentozna, rehabilitaciona, infuziona, injekciona, fizikalna i dr.);
 • Intraoperativne implantate i medicinsko tehnička pomagala u sklopu ranog fizikalnog i rehabilitacionog tretmana ukoliko je ugovoreno;
 • Zdravstvenu zaštitu trudnica u vabolničkom bolničkom lečenju, kao i negu deteta u prvih 30 dana života.

Dopunski rizici koje je moguće ugovoriti uz pakete vanbolničkog i bolničkog lečenja su:

 • Sistematski pregled;
 • Troškovi lekova;
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija;
 • Oftalmološke zdravstvene usluge;
 • Stomatološke zdravstvene usluge;
 • Hemioterapija i radioterapija - samo u kolektivnom ugovaranju;
 • Lečenje reproduktivnog zdravlja (neplodnosti) - samo u kolektivnom ugovaranju;
 • Hirurške i druge intervencije;
 • Komplementarna medicina.
Imate pitanje o našim proizvodima?
Ispunite obrazac ili nazovite: 011 715 23 00
Na vrh