Mar 11, 2022

Uveden jednostavan model plaćanja premije osiguranja putem QR koda


U skladu sa našom poslovnom strategijom kontinuiranog unapređenja kvaliteta usluge koju pružamo klijentima, u februaru 2022. godine uveli smo dodatnu funkcionalnost – mogućnost plaćanja premije svih vrsta osiguranja putem QR koda.


Od sada, na svakoj našoj fakturi klijenti će moći da pronađu ovaj kod. Dovoljno je samo da kameru pametnog telefona ili Androida usmere na njega kako bi ga skenirali. Nakon toga automatski će se popuniti nalog za uplatu sa svim neophodnim podacima za plaćanje. Ukoliko je u pitanju plaćanje u ratama, klijent će na fakturi imati dva QR koda - prvi samo za prvu ratu, a drugi za sve ostale rate.


Da bi se QR kod koristio, potrebno je samo preuzeti aplikaciju sa Google Play, App Store ili Windows Store prodavnica, ili iskoristiti preinstaliranu alatku ukoliko je uređaj poseduje.

 

Uvođenjem ovog, najsavremenijeg mehanizma plaćanja, Milenijum osiguranje je nastavilo digitalizaciju svojih procesa i usluga i zaokružilo onlajn proces osiguranja (od ponude, preko kupovine polise do prijave, procene i isplate štete).

Na vrh