Jun 7, 2018

Milenijum osiguranje, nakon odličnih poslovnih rezultata u 2017. godini, nastavlja sa uspesima i u prvih pet meseci 2018. godine. Porast broja klijenata, rast i razvoj prodajne mreže, unapređenje postojećih i uvođenje novih proizvoda kao i jačanje bilansne aktive zajedno su doprineli ovim rezultatatima.

Nakon uspešnog poslovanja u 2017. godini, koja beleži ispunjenje svih prodajnih planova, posmatrano prema rezultatima poslovanja i svim relevantnim pokazateljima, Milenijum osiguranje nastavlja sa trendom rasta premije svih neživotnih osiguranja i u 2018. godini.

  • Ukupna premija u prvih pet meseci 2018. iznosi 1,445 milijardi dinara, što predstavlja rast od 270 miliona dinara ili 23% u odnosu na isti period prošle godine.
  • Premija je veća 12% u odnosu na postavljeni plan.
  • Rast na polju neživotnog osiguranja u iznosu od 23% svedoči o stabilnoj poslovnoj strategiji.
  • Posmatrano prema strukturi portfelja, najdinamičniji rast beleži auto-kasko osiguranje 75%, osiguranje od požara 65%, kao i putna asistencija 23%.
  • Kombinovani racio, kao jedan od važnijih pokazatelja uspešnosti u segmentu neživotnih osiguranja ostvaruje pozitivan rezultat.
  • Adekvatnost kapitala, kao i pokriće tehničkih rezervi su u posmatranom periodu ispunili sve regulatorne zahteve, te su ukupno potrebna solventnost i rizični profil Milenijum osiguranja usklađeni, odnosno rizici u poslovanju nisu ugrozili zadatu marginu solventnosti.
  • Prema zvaničnom izveštaju Narodne banke Srbije, Milenijum osiguranje je na prvom mestu u ažurnosti obrade šteta autoodgovornosti sa 72,8% na dan 30.04.2018. godine.

Predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja, Ljubiša Veljković istakao je da ovaj poslovni rezultat pokazuje da Milenijum osiguranje poseduje veliki potencijal za dalji stabilan rast na tržištu Srbije.

„U odnosu na prošlogodišnje rezultate, tokom prvih pet meseci 2018. godine, ostvaren je pozitivan rezultat i rast Milenijum osiguranja u svim segmentima poslovanja. Naš rast u prvim mesecima ove godine je posledica rasta BDP-a i stabilnog privrednog ambijenta, na čemu smo veoma zahvalni. Zadovoljni smo prvenstveno kontinuitetom ostvarenja dobrih rezultata. Tu bih pre svega istakao ispunjenje postavljenih ciljeva u svim segmentima, sa posebnim akcentom na diversifikaciju portfelja kao dugoročne strategije kompanije. Kontinuirano radimo na razvoju kadrovske infrastrukture. Uz već kvalitetan kadrovski potencijal, stalnim ulaganjem u edukaciju zaposlenih verujemo da smo obezbedili adekvatne nosioce budućeg rasta. Nastavili smo sa razvojem naše prodajne infrastrukture. Takođe, beležimo dinamičan rast novorazvijenih kanala prodaje. Naše poslovanje je u skladu sa usvojenim petogodišnjim planom razvoja, od čijeg puta ne želimo da odustanemo. Organski rast kompanije, kao integralni deo strategije Milenijum osiguranja, obezbeđuje dugoročnu stabilnost poslovanja.  Siguran sam da će ovi pozitivni trendovi u poslovanju biti nastavljeni tokom cele 2018. godine, tako da ćemo i do kraja godine imati pozitivne bilanse uz ispunjenje zadatih planova“, objasnio je Ljubiša Veljković i dodao da su i drugi pokazatelji poslovanja Milenijum osiguranja izuzetno povoljni.

Predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja istakao je da kompanija nastavlja sa procesom unapređenja operativne izvrsnosti i širenja poslovne mreže.

 „Prethodni period obeležio je razvoj novih i unapređenje nekoliko postojećih proizvoda. Idemo u dalji razvoj digitalizacije i planiramo čitav niz novih procesa koji će našim klijentima omogućiti još bržu i kvalitetniju uslugu. U tom smislu, deo procesa smo digitalizovali, naročito onaj koji se odnosi na procese on-line prijave šteta, upravljanja dokumentima i slično. Web shop stalno unapređujemo, pre svega ponudom, pa su trenutno kupcima na raspolaganju čak četiri proizvoda - od kojih su dva proizvoda osiguranja domaćinstva, stvari domaćinstva i članova domaćinstva, a dva iz oblasti asistencija“ rekao je Ljubiša Veljković i najavio dalje jačanje tržišne pozicije, kao i kontinuiran rad na unapređenju kvaliteta usluge.

 

Fokus na efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom u ispunjavanju zahteva klijenata Milenijum osiguranje potvrđuje sertifikatom ISO 9001:2015. Ovome svedoče rezultati opsežnih anketa o zadovoljstvu klijenata, koje Milenijum osiguranje redovno sprovodi i u okviru koje je tokom 2018. godine potvrđen veoma visok nivo zadovoljstva klijenata.

Milenijum osiguranje nosilac je povelje za najbolje organizovanu službu šteta za 2016. godinu. U pitanju su godišnje nagrade Udruženja za odštetno pravo za naučni i stručni doprinos u oblasti naknade šteta, a dodeljuju se kompanijama i pojedincima za izvanredan doprinos u oblasti odštetnog prava. Ključni parametri za dodelu ove prestižne nagrade Milenijum osiguranju bili su organizacija službe šteta, kao i ažurnosti u isplati šteta i visoka profesionalnost u obeštećenju van spora.

Milenijum osiguranje u narednom periodu nastaviće sa stručnim i odgovornim razvojem poslovanja. U nastavku transformacije kompanije prema dugoročnoj održivosti, fokus ostaje u celosti na osiguranicima i tržištu, te jačanju tržišne pozicije i povećanju operativne izvrsnosti.

 

Na vrh