Nov 24, 2022

POZIV PUTNICIMA TURISTIČKE AGENCIJE MM TOURS PUTOVANJA d.o.o. IZ NIŠAKompanija Milenijum osiguranje poziva sve putnike koji su preko turističke agencije MM TOURS putovanja d.o.o. iz Niša kupili turističke aranžmane, a iste nisu realizovali tokom 2020. godine, niti su podneli zahtev za isplatu naknade iz osiguranja našoj kompaniji,  da to učine do 01. februara 2023. godine.

Zahteve za naknadu štete možete dostaviti na jedan od sledećih načina:
    • na našoj lokaciji za prijavu šteta u Bulevaru Milutina Milankovića 34, 11070 Novi Beograd;
    • u svim našim ekspoziturama i prodajnim kancelarijama;
    • putem pošte na adresu: Bulevar Milutina Milankovića 3b, 11070 Novi Beograd;
    • putem e-maila na adresu: prijava@milenijum-osiguranje.rs;

Više podataka i informacija o načinu prijave štete odnosno podnošenju zahteva za naknadu štete i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na

https://www.mios.rs/strana/prijava-stete.html

U cilju efikasnosti postupka naknade štete molimo putnike da nam uz popunjen Zahtev za naknadu štete dostave i sledeću dokumentaciju:
    • Ugovor o turističkom putovanju;
    • Potvrdu o garanciji putovanja;
    • Potvrde o plaćanju aranžmana (priznanice, overeni bankovni izvodi, fiskalni računi...);
    • Fotokopiju lične karte i kartice tekućeg računa;
    • Potvrdu o zamenskom putovanju (ukoliko je ugovoreno).

Obrazac Zahteva za naknadu štete možete preuzeti na linku:

Zahtev za naknadu stete iz osnova osiguranja od odgovornosti i insolventnosti turistickih agencija

Na vrh