May 5, 2017

Kompanija Milenijum osiguranje u 2016. godini ostvarila je rast poslovanja u svim ključnim pokazateljima u odnosu na godinu ranije. Ostvareni rast bruto fakturisane premije veći je od rasta tržišta.
Zaradjena premija iznosi 2,64 mil dinara i beleži povećanje od 8,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Bruto fakturisana premija iznosi 2,78 mil dinara i veća je u odnosu na raniju godinu za 9,2 %, a takav rast veći je od rasta ukupnog tržišta osiguranja za preko 20 posto. Rast je ostvaren i u svim vrstama osiguranja iz palete proizvoda Milenijum osiguranja a.d.o.: povećano je tržišno učešće na 8 % u segmentu autoodgovornosti dok je ukupno tržišno učešće u segmentu neživotnih osiguranja povećano na 4,2 posto. Kombinovani racio kao jedan od važnijih pokazatelja uspešnosti u segmentu neživotnih osiguranja u 2016. godini iznosi 98,5 % ( u 2015 – 100,3%)
Iskazana dobit u 2016. godini iznosila je 279,5 mil dinara ( dok je u 2015.godini bila 23,9 miliona RSD)
“Pozitivni pokazatelji poslovanja su rezultat uspešno sprovedene reorganizacije i snažnog usmerenja Milenijum osiguranja na tržište i prodaju. Učinjen je veliki korak u razvoju prodajne mreže i diversifikaciji prodajnih kanala te unapređenju i razvoju novih proizvoda i usluga, čime je stvorena čvrsta podloga za budući rast. U nastavku transformacije kompanije prema dugoročnoj održivosti, naš fokus i u narednom period ostaje u celosti na osiguranicima i tržištu te jačanju tržišne pozicije i povećanju efikasnosti poslovanja”, rekao je Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja.

Na vrh