Apr 13, 2020

Milenijum osiguranje  nastavlja sa odgovornim poslovanjem i tokom nastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID - 19,  posebno brinući o najosetljivijim kategorijama stanovništva.

Svim korisnicima osiguranja starijim od 65 godina omogućeno je odlaganje plaćanja premije osiguranja za vreme trajanja vanrednog stanja. Odloženo plaćanje premija osiguranja biće omogućeno bez kamate i uz odgovarajuće raspoređivanje duga po isteku tog perioda.

Odlaganje plaćanja premije osiguranja tokom vanrednog stanja odnosiće se i na sve korisnike osiguranja koji su usled infekcije koronavirusom bili upućeni na bolničko lečenje. Da bi ostvarili navedeno pravo, potrebno je da se jave Milenijum osiguranju nakon lečenja uz dostavljanje odgovarajućeg dokumenta o lečenju od koronavirusa. Navedena pogodnost se odnosi na polise dobrovoljnog osiguranja. 

Kao i do sada, i u narednom periodu bićemo na raspolaganju za sva pitanja klijenata putem Call centra, koji je dostupan svakog radnog dana od 8 do 16h na broj telefona: 011/7152-300 ili putem mejla: office@milenijum-osiguranje.rs

Pozivamo klijente da budu odgovorni i ostanu kod kuće, čuvajući svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih.


Povezane vesti:

Aktuelne informacije o poslovanju tokom vanrednog stanja

 

 

Na vrh