Feb 26, 2021

 

Imajući u vidu predstojeću promenu lokacije ekspoziture Milenijum osiguranja u Šapcu, u narednom periodu neće biti moguće izvršiti neposrednu prijavu štete u navedenoj ekspozituri, na adresi Vlade Jovanovića 14.

U skladu sa navedenim, molimo sve zainteresovane klijente da prijavu štete izvrše na jedan od sledećih načina:

 -         Poštom na adresu: MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O., Bulevar Milutina Milankovića 3B, 11070 Beograd

 -          E-mailom na: prijava@milenijum-osiguranje.rs

 -          Putem web servisa pristupom na:  www.mios.rs

 -          Pozivanjem Call centra 011/7152-300 ili korišćenjem fax-a 011/ 715 23 06

  Sve informacije u vezi prijave štete, uključujući i obrace Zahteva za naknadu štete, mogu se preuzeti na web stranici kompanije: https://www.mios.rs/strana/prijava-stete.html

 Informacije o novoj lokaciji kompanije u Šapcu biće objavljene u najkraćem mogućem roku.

 Sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem našeg Call centra u periodu od 08:00-16:00 na broj telefona: 011/7152-300 (sa svih mreža) ili slanjem upita na e-mail office@milenijum-osiguranje.rs

 

Na vrh