May 5, 2021
Milenijum dobrovoljno zdravstveno osiguranje – po meri pojedinca i porodica!

Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja svakog dana su sve očiglednije. Ne kaže se slučajno da je zdravlje naše najveće bogatstvo i da je briga o sopstvenom, kao i o zdravlju porodice preduslov za spokojan život. Zbog toga, Milenijum osiguranje je u svojoj ponudi posebnu pažnju posvetilo Smart paketima, koji obezbeđuju  efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu pojedincima, bračnim parovima i porodicama sa decom.  
Posebno sada, u trenutku kada da je briga o vašem zdravlju i zdravlju vaših najbližih postala svakodnevni imperativ, Milenijum osiguranje misli na vas, te vama i vašoj porodici posebnim pokrićem za COVID-19 u okviru Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, nudi uslugu vanbolničkog lečenja koronavirusa.

U uslovima pandemije koronavirusa izuzetno je važno izbegavati redove i gužve, ali istovremeno bez odlaganja se mora nastaviti briga o zdravlju. Milenijumovo dobrovoljno zdravstveno osiguranje svojim korisnicima pomaže da brzo, bez redova i čekanja zakažu pregled u više od 200 privatnih zdravstvenih ustanova širom Srbije, koje koriste moderne tehnike i procedure lečenja.
Ovim putem posebno predstavljamo Dopunsko pokriće za COVID 19. Ovim pokrićem pruža se naknada troškova usled lečenja bolesti izazvane infekcijom virusa COVID 19 u vanbolničkom lečenju, do iznosa ugovorene sume osiguranja.
Dopunsko pokriće za COVID 19 može biti ugovoreno samo kao Individualno osiguranje (može se ugovoriti i za članove porodice) odnosno ne može se ugovoriti kao Kolektivno osiguranje. Karenca (period čekanja) za individualno osiguranje  kojim se pruža Dopunsko pokriće za Covid 19 je obavezna i iznosi 30 (trideset) dana. Osiguraniku se pruža naknada troškova do ugovorene sume osiguranja za sledeće usluge:
    • Test na infekciju Covid 19 u zemlji po medicinskoj indikaciji: Serološki test iz krvi (IgG i IgM) odnosno antigenski test na SARS COV2.
    • Dijagnostika - procedure, laboratorijska ispitivanja, testovi i analize po medicinskoj indikaciji i isključivo po preporuci ovlašćenog lekara; RTG (rendgenoskopija) najviše 2 (dve); CT (skener) procedure - 1 (jedna) procedura; EKG nalaz – 1 (jedan).
    • Pregledi - naknada za pregled kod ovlašćenog lekara u ustanovi u kojoj je Osiguranik na vanbolničkom lečenju, što podrazumeva pregled lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste prema medicinskoj indikaciji.
    • Naknada za davanje terapije u vanbolničkom lečenju infekcije. Naknada za usluge davanja terapije ne obuhvata trošak leka, izuzev antibiotika i lekova protiv zgrušavanja krvi.
Na vrh