Oct 21, 2017

Milenijum osiguranje a.d.o. dobilo sertifikat ISO 9001:2015

Kompanija Milenijum osiguranje a.d.o. zvanično je dobila sertifikat ISO 9001:2015 i na taj način potvrdila je svoj fokus na efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom u ispunjavanju zahteva klijenata. Sertifikat je odobren je 18. oktobra 2017. godine za pružanje usluga neživotnih osiguranja.

 

Poslovanjem u skladu sa zahtevima međunarodne norme, potvrđeno je trajno opredeljenje kompanije za razumevanjem i ispunjavanjem zahteva kupaca, poboljšavanjem kvaliteta proizvoda i usluga, kao i zadovoljstvom zaposlenih i poslovnih partnera.

 

Renomirana sertifikatorska kuća Lloyd's Register Quality Assurance bila je izdavač ove prestižne potvrde kvaliteta poslovanja. Tokom trajanja sertifikata sprovodiće se kontinuirane unutrašnje i spoljne provere primene sistema menadžmenta kvalitetom u cilju ispunjenja kompanijske vizije da bude lider u kvalitetnom pružanju usluge osiguranja.

Picture gallery

Na vrh