Osiguranje je način da smanjite mogući rizik ili nevolju. Webshop Milenijum osiguranja pruža Vam mogućnost online kupovine polise pomoć na putu da  putujete bez briga i uživate u praznicima.

Osiguranje pomoći na putu obuhvata:

  1. organizaciju pomoći;
  2. pokriće troškova popravke vozila u slučaju manjeg kvara;
  3. pokriće troškova vuče (šlepovanja) ili prevoza vozila;
  4. pokriće troškova nastavka putovanja korisnika (pokriće troškova prevoza korisnika do prebivališta (sedišta), odnosno odredišta);
  5. pokriće troškova prenoćišta korisnika;
  6. pokriće troškova parkiranja (ležarine posle saobraćajne nezgode);
  7. pokriće troškova iznajmljivanja zamenskog vozila.
Na vrh