logo_29177


Razumevanje šire slike, fokus, agilnost i predanost ključ su uspešnog rešavanja svakog izazova, a u Milenijum osiguranju zapošljavamo ljude upravo s takvim osobinama.

Kako bismo unapredili praksu i pojačali naš tim u Službi za pravne poslove, kontrolu usklađenosti poslovanja i upravljanje ljudskim resursima, tražimo osobu na poziciji:

Specijalista za radno pravo

Broj izvršilaca: 1
Beograd

Opis poslova koje će kandidat obavljati:

 • Prati zakonske i podzakonske propise iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu i vodi računa o njihovom sprovođenju;
 • Priprema i izrađuje ugovore, anekse ugovora, rešenja, sporazume, ovlašćenja i druga pojedinačna akta iz oblasti radnog prava i sarađuje sa svim organizacionim jedinicama Društva u oblasti pravne podrške u vezi sa radnim odnosima;
 • Aktivno učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih internih akata (procedura, uputstava, instrukcija i različitih vrsta obrazaca) Poslodavca iz oblasti radnog prava i bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Zastupa Poslodavca u radnim sporovima i vodi evidenciju o istim, sarađuje sa advokatskim kancelarijama po pitanjima iz oblasti radnih odnosa;
 • Komunicira sa ministarstvima, inspekcijama rada, institucijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim nadležnim državnim organima iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Prati rokove, vezane za prijavu/promenu/odjavu na obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, vodi evidenciju isteka ugovora o radu zaključenih na određeno vreme;
 • Vodi svu predviđenu dokumentaciju i evidencije iz oblasti radnih odnosa (otvaranje i vođenje kadrovskih dosijea za zaposlene);
 • Podnosi jedinstvene prijave/promene/odjave na obavezno socijalno osiguranje za sve zaposlene kod Poslodavca, putem Portala centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i odgovara za ispravnost unetih podataka prilikom obavljanja navedenih poslova;
 • Evidentira sve promene iz ugovora i aneksa zaključenih po osnovu Zakona o radu, godišnje odmore, bolovanja i druga plaćena i neplaćena odustva po osnovu Zakona o radu i internih akata Poslodavca, unosom u elektronsku kadrovsku evidenciju;
 • Upravlja dokumentacijom vezanom za radne odnose odnosno komunicira sa svim organizacionim jedinicama Poslodavca u vezi sa ugovorima i aneksima ugovora o radu i drugim oblicima radnog angažovanja u okviru Društva, u skladu sa Zakonom o radu;
 • Vodi evidenciju prisustva zaposlenih na radu, izrađuje mesečne evidencije prisustva zaposlenih na radu, priprema nedeljne i mesečne izveštaje o fluktuacijama zaposlenih i dostavlja iste nadležnim funkcijama Grupe;
 • Stručno pomaže i upućuje zaposlene u prava, obaveze i odgovornosti utvrđene propisima iz oblasti radnih odnosa.

Pravi kandidat poseduje:

 • Radno iskustvo: minimum 2 do 3 godine na istim ili sličnim poslovima.

Potrebne sposobnosti i veštine:

 • Položen pravosudni ispit;
 • Rad u programskom paketu MS Office;
 • Dobro razvijene analitičke, komunikativne i organizacione sposobnosti;
 • Orijentisanost ka timskom radu;
 • Visok nivo motivacije i inicijative u radu.

Nudimo vam:

 • Stručno usavršavanje i razvijanje;
 • Da budete deo profesionalnog i ambicioznog tima;
 • Rad u prijatnom okruženju;
 • Dobre uslove rada.Pošaljite Vaš CV i motivaciono pismo elektronskim putem na adresu hr@milenijum-osiguranje.rs sa naznakom “Za konkurs -  Specijalista za radno pravo”.

Kontaktiraćemo samo kandidate koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.

Oglas je otvoren do popune
Na vrh