Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora

Bojan Baša, član Izvršnog odbora

Igor Labović, direktor Sektora prodaje

Darko Lazarević, direktor Sektora za razvoj, tehniku i obradu

Jelena Tukić, direktor Sektora za obradu šteta

Dario Sertić, direktor finansijskih poslova

Na vrh