Kada dođe vreme za zasluženi odmor, ne treba brinuti o mogućim kvarovima vozila. Bilo da ostajete u Srbiji ili putujete u inostranstvo, za svaki problem sa Vašim automobilom možete da se oslonite na Milenijum osiguranje Pomoć na putu - polisu osiguranja koja pokriva troškove organizacije pomoći i popravke vozila u slučaju manjeg kvara, kao i troškove šlepovanja vozila.
Ova polisa će Vam osigurati i pokriće troškova nastavka putovanja do odredišta, prenoćišta, parkiranja i iznajmljivanja zamenskog vozila.
Webshop Milenijum osiguranja pruža Vam mogućnost online kupovine polise pomoć na putu da  putujete bez briga i uživate u praznicima.

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbeđuje korisniku pomoć 24 časa svakog dana u periodu važenja osiguravajućeg pokrića i pokriće troškova u slučaju kada je osigurano vozilo u nevoznom stanju ili nepodobno za dalju sigurnu vožnju.

Osiguranje pomoći na putu obuhvata:

1. organizaciju pomoći;
2. pokriće troškova popravke vozila u slučaju manjeg kvara;
3. pokriće troškova vuče (šlepovanja) ili prevoza vozila;
4. pokriće troškova nastavka putovanja korisnika (pokriće troškova prevoza korisnika do prebivališta (sedišta), odnosno odredišta);
5. pokriće troškova prenoćišta korisnika;
6. pokriće troškova parkiranja (ležarine posle saobraćajne nezgode);
7. pokriće troškova iznajmljivanja zamenskog vozila.

Global assistance centar za pomoć na putu
Kontakt centar namenjen korisnicima Pomoći na putu dostupan je 24/7 putem telefona 011/69-62-403

Paketi Pomoći na putu se razlikuju po premiji osiguranja (cena usluge) kao i po visini naknade za pokrivene rizike.Paket Pomoći na putu Milenijum osiguranja pokriva troškove neplaniranog prenoćišta za vozače i putnike u slučaju kvara ili oštećenja motornog vozila. U slučaju kvara ili oštećenja vozila i u osnovnom i u proširenom paketu pokriveni su troškovi nastavka putovanja korisnika do visine limita pokrića po štetnom događaju.
Ukoliko se javi potreba, paket pomoći na putu Milenijum osiguranja predviđa zamensko vozilo.

U slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti, korisnicima je na raspolaganju asistencija Centra za pomoć “Global assistance” 24 časa dnevno. Dovoljno je objasniti operateru što približnije Vašu lokaciju i o kakvom kvaru je reč i pomoć će biti organizovana najkraćem mogućem roku.

Na vrh