May 14, 2019

Milenijum osiguranje nastavlja sa trendom rasta premije svih neživotnih osiguranja i u 2018. godini. Rezultati poslovanja u navedenom periodu ukazuju na ispunjenje svih prodajnih planova, posmatrano prema rezultatima poslovanja i svim relevantnim pokazateljima:

- Bruto fakturisana premija iznosi 3,455 milijardi dinara i u odnosu na raniju godinu veća je za 12%, a takav rast značajno je veći od rasta ukupnog tržišta neživotnih osiguranja.

- Rast je ostvaren i u svim vrstama osiguranja iz palete proizvoda Milenijum osiguranja a.d.o., dok je ukupno tržišno učešće u segmentu neživotnih osiguranja uvećano na 4,6%

- Kombinovani racio, kao jedan od važnijih pokazatelja profitabilnosti u segmentu neživotnih osiguranja u 2018. godini iznosi 96,2% i pokazuje pozitivan višegodišnji trend.

- Iskazana neto dobit u 2018. godini iznosila je 148,6 miliona dinara, dok je adekvatnost kapitala i imovina za pokriće tehničkih rezervi u konstantom porastu, čime Društvo jača kapitalnu osnovu.

Milenijum osiguranje je i 2018. godinu završilo kao tržišni lider u ažurnosti u rešavanju šteta od 94%, sa namerom da održi visok nivo usloge sprovođenja osiguranja.


- Zadovoljni smo postignutim rezultatima u 2018. godini. Milenijum osiguranje nastavlja da beleži konstantan i kontinuiran rast u svim segmentima poslovanja. Bruto fakturisana premija u 2018. godini beleži rast od 12% u odnosu na premiju u 2017. godini. Unapređeni su postojeći i razvijeni novi proizvodi i usluge, zahvaljujući čemu je postavljen temelj za budući rast i razvoj. Pozitivni rezultati poslovanja pokazatelj su uspešno sprovedene reorganizacije u svim segmentima poslovanja kao i stabilnoj poslovnoj strategiji. U narednom periodu, naš fokus je i dalje na osiguranicima, unapređenju kvaliteta usluge i daljem jačanju tržišne pozicije - izjavio je Predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja, Ljubiša Veljković.


Na vrh