Aug 4, 2021
Obaveštenje – u vezi podnetih odštetnih zahteva Milenijum osiguranju za nerealizovano putovanje uplaćeno od strane korisnika osiguranja Turističkoj agenciji MM Turs iz Niša

Osiguravajuća kuća Milenijum osiguranje bila je prinuđena da pokrene sudski postupak pred
nadležnim organima kako bi se razjasnile okolnosti i činjenice vezane za sporni slučaj,
odnosno da bi se odgovorilo na pitanje zbog čega putnicima nije nuđeno zamensko
putovanje ili povraćaj uplaćenih sredstava pre nego što je “MM turs” pokrenuo stečajni
postupak. Do okončanja tog postupka, Milenijum osiguranje ne može da postupa po
zahtevima za naknadu štete koji su pristigli od oštećenih putnika.
Osiguravajuća kompanija Milenijum osiguranje podnela je Višem javnom tužilaštvu u Nišu,
posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, krivičnu prijavu protiv naslednice i nove
vlasnice agencije zbog sumnje da je izvršila krivično delo - zloupotrebu položaja odgovornog
lica sa krivičnim delom prouzrokovanja lažnog stečaja. Ova prijava je podneta zato što su u
momentu smrti vlasnika Agencije MM TOURS PUTOVANJA, kada je na računima iste bilo više
miliona dinara, svi poslovni računi ovog preduzeća bili i dalje aktivni, tj nisu bili blokirani, i
zato što je navedena turistička agencija posedovala namenski račun za isplatu direktnih
davanja iz budžeta Republike Srbije po osnovu pomoći privrednim društvima zbog
pandemije i bolesti COVID-19. Ovaj postupak još nije okončan.
Dalje postupanje u odštetnim zahtevima putnika, Milenijum osiguranje nastaviće odmah po
okončanju postupka koji se još uvek vodi pred nadležnim državnim organima i u kome će biti
razjašnjene sve okolnosti i činjenice spornog slučaja.
Na vrh