Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisan događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Polisom osiguranja od posledica nesrećnog slučaja osiguravate se za slučaj:

  • smrti koja nastupi kao posledica nesrećnog slučaja
  • trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta)
  • prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada)
  • narušavanja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (troškovi lečenja)
Na vrh